เทคนิคยานยนต์ เล่ม 4 : เครื่องยนต์เบนซิน

เทคนิคยานยนต์ เล่ม 4 : เครื่องยนต์เบนซิน
Page 2 Page 3

เนื้อหาเหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. ในเล่มประกอบด้วย
- หลักการพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
- เครื่องยนต์หลายสูบและการจุดระเบิด
- ระบบการทำงานของเครื่องยนต์
- หลักการของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
- หลักการของเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
- น้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่อง
- กรองอากาศและระบบท่อไอเสีย
- ระบบน้ำมันเบนซินคาร์บูเรเตอร์
- ระบบการทำงานของคาร์บูเรเตอร์
- ระบบน้ำมันเบนซินหัวฉีด
- ระบบจุดระเบิดแบตเตอรี่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้