บันไดเสียงกีตาร์

บันไดเสียงกีตาร์
Page 2 Page 3

หนังสือ  บันไดเสียงกีตาร์  ได้รวบรวมบันไดเสียง  และโมดต่าง ๆ สำหรับมือกีตาร์ 
โดยจัดพิมพ์เป็น 2 สี อย่างสวยงาม เพื่อให้สามารถดูได้ทั้งจุดตำแหน่งโน้ตของบันไดเสียง 
โน้ตของอาร์เปโจ และโน้ตของคอร์ดได้ด้วย  ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบันไดเสียง
กับคอร์ดได้ดีขึ้น เพราะแต่ละสีจะบอกถึงความสำคัญของโน้ตในบันไดเสียงที่ประกอบกัน
เป็นคอร์ดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้แก้ไขทางนิ้วให้เหมาะกับการนำไปใช้ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
มีแบบฝึกบันไดเสียง ตลอดจนคำแนะนำในการฝึกของแต่ละแบบฝึกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้