พิษพนันบอล ภัยที่ไทยต้องก้าวให้ทัน

พิษพนันบอล ภัยที่ไทยต้องก้าวให้ทัน Free!
Page 2 Page 3

       จดหมายข่าว “ต้นคิด” ฉบับที่ 41
       ปัจจุบัน “การเล่นพนัน” ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเล่นพนันและมอมเมาเยาวชนสารพัดรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาวิธีการเล่นที่แยบยลและซับซ้อนมากขึ้น เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ชี้ว่า ที่ผ่านมา นอกจากจำนวนผีพนันบอลรุ่นจิ๋วที่มีแนวโน้มมากขึ้นแล้ว อายุกลุ่มผู้เล่นยังมีแนวโน้มน้อยลงเรื่อยๆ ติดตามได้ในเรื่องเด่น พิษพนันบอลภัยที่ไทยต้องก้าวให้พ้น "วิถีเสี่ยง" เปิดประเด็นต่อเนื่องด้วย สืบต้นสังเวียน “เซียนพนันบอลรุ่นจิ๋ว” และ กองเชียร์ตีกัน ฝันร้ายที่ต้องสยบ ต่อด้วย วิถีสุข ในบทความ เลิกทาสพนันบอล เริ่มต้นจากตรงไหน เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยกันดูแลและเฝ้าระวังบุตรหลานมิให้ตกเป็นเหยื่อของการพนัน 
       เด็กและเยาวชนจำนวนมากกำลังตกเป็นทาสการพนัน โดยมี “เงินรางวัล” เป็นสิ่งยั่วยวนใจ การบ่มเพาะมิให้ลูกหลานไหลไปตามกระแสทุนนิยม การรู้จักประมาณตนเอง และทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในยามว่าง น่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเท่าทันกลลวงอบายมุขเหล่านี้ได้บ้างนะครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้