เสียงแห่งความไม่มีทุกข์ [พุทธทาส]

เสียงแห่งความไม่มีทุกข์  [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 66 หน้า
  • 0.45 MB
  • 21 ก.ย. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       การรู้ว่า อะไรเป็นอะไรถึงที่สุดนั้น คือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนของตน เมื่อรู้โดยแท้จริงแล้ว ก็จะเกิดความรู้ชนิดที่จิตใจจะไม่อยากเป็นอะไรด้วยความยึดถือ แต่ถ้าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆ ที่เรียกกันว่า "ความมี- ความเป็น" บ้าง ก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติสัมปชัญญะ ด้วยอำนาจของปัญญา ไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจของตัณหา เพราะฉะนั้น จึงไม่มีความทุกข์เลย 

อนุโมทนาธรรมทานจาก หนังสือชุดธรรมะใกล้มือ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้