โลกทีปนี

โลกทีปนี Free!
Page 2 Page 3

 “โลกทีปนี” เนื้อหาที่ชี้แจงถึงภพภูมิต่างๆ อันสัตว์ทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏต้องอุบัติขึ้น ทั้งแสดงถึงเหตุปัจจัยแห่งการเข้าถึงภพภูมิเหล่านั้น ที่เรียกว่าว่าทาง 7 สาย อันได้แก่ เปรต, อสุรกาย, สัตว์ดิรัจฉาน, มนุษย์, สวรรค์, พรหม และโลกุตรภูมิ  ผลงานวรรณกรรมทางธรรมะของพระคุณเจ้า   พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Phuri Mett
    11 Feb 20 16:33
    อนุโมทนาสาธุบุญครับ
1