หลวงตานิพพาน

หลวงตานิพพาน Free!
1 2

ดอกบัวมีกลิ่นหอมดี  
พึงเกิดในกองหยากเยื่อ  อันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่   
ดอกบัวนั้น พึงเป็นที่ชอบใจ(ของชนทั้งหลาย)  ฉันใด,   
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อเกิดเป็นปุถุชนที่เหมือนกองหยากเยื่อแล้ว   
ย่อมไพโรจน์ล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดบอดทั้งหลายด้วยปัญญา  ฉันนั้น.ฯ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงตามหาบัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Sawinee
  8 Feb 15 12:14
  สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณค่ะ
 • boon boon
  12 Jun 14 13:47
  thank you
 • ตุ๋น
  9 Jun 14 14:30
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์
1