แรงรัก รอยอดีต (Yaoi) ตัวอย่าง

 แรงรัก รอยอดีต (Yaoi) ตัวอย่าง Free!
Page 2 Page 3

แรงรัก คำสัญญาจากชาติภพที่ผ่านมา

     นำพาให้ พาคินได้มาพบความรักแท้จากนายตำรวจหนุ่มรูปหล่อ

           หากแต่รอยอดีตของเขากลับตามมาทวงคำสัญญารักคืน

               พาคินจึงจำเป็นต้องเลือกระหว่างแรงรักในปัจจุบัน

                               กับความรักจากรอยอดีต