เสียงธรรมจากผู้พ้นทุกข์ ๑๐๘ คาถา ธรรมคีตาจากพระไตรปิฎก [พระมหาอุเทน]

เสียงธรรมจากผู้พ้นทุกข์ ๑๐๘ คาถา ธรรมคีตาจากพระไตรปิฎก [พระมหาอุเทน] Free!
2 1

       เสียงธรรมจากผู้พ้นทุกข์ : ๑๐๘ คาถา ธรรมคีตาจากพระไตรปิฎก คือ “เถรคาถา” เป็น “วาจาสุภาษิต” ที่พระอรหันต์ผู้หลุดจากห้วงกิเลสพ้นจากวังวนของสังสารวัฏอย่างสิ้นเชิงกล่าวเอาไว้ ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ขุททกนิกาย นับแต่กาลนั้นตราบจนถึงกาลนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง “คงที่คงธรรม” อยู่เสมอ ทว่าน้อยคนนักจะรู้ถึงเถรคาถาวาจาสุภาษิตซึ่งทรงคุณค่านั้นจริงๆ
       เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านพบเถรคาถาที่พระอรหันต์เหล่านั้นกล่าวก็ให้เกิดความรู้สึกปีติปราโมทย์ ต้องการให้พหูชนได้รับสารัตถประโยชน์ จึงนำมาแปลเรียบเรียงใหม่ แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ พร้อมอธิบายขยายความ 

อนุโมทนาธรรมทานจากพระมหาอุเทน ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เขมชาติ
    16 Jun 14 18:59
    ขอขอบคุณที่นำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานครับ
1