พรอันประเสริฐ [น.พ. จักรพงศ์ ไพบูลย์]

พรอันประเสริฐ [น.พ. จักรพงศ์ ไพบูลย์] Free!
Page 2 Page 3

       “พร” เป็นคำพูด ที่แสดงความปรารถนาดี ความเป็นมงคล เป็นสิ่งที่สูงค่า เพราะประกอบไปด้วยเมตตาจิต คือ ความปรารถนาดีของผู้ให้ และเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของผู้รับ เกิด กุศล เกิดความดีงาม เกิดปีติอิ่มใจ และเป็นผลจากการได้รับความเมตตานั่นเอง ที่ใดมีการให้พรและรับพร ที่นั้นเวลานั้นเป็นที่ที่มีความสุข 
       หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง พร และสิ่งประเสริฐอันเป็นมงคลทั้งปวง จากคำสอนในพระพุทธศาสนา ทำให้โยงใยไปถึงพระธรรมคำสอนจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่า มีผลประดุจพรคุ้มครองเช่นเดียวกัน 
       นอกจากมีพุทธพจน์ และพระสูตรที่สำคัญแล้ว ในตอนท้ายจะมี บทสวดมนต์ ซึ่งได้มีบทสวด พุทธชัยมงคลคาถาพร้อมคำแปลให้ด้วย เพราะเป็นมงคลที่พระภิกษุมักสวดให้พรเราอยู่เสมอ ในงานมงคลต่าง ๆ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้