การ์ตูนธรรมะ "ปัญจาวุธชาดก"

การ์ตูนธรรมะ "ปัญจาวุธชาดก" Free!
Page 2 Page 3

       นิทานชาดก...เรื่องราวการบำเพ็ญคุณงามความดี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้ง แต่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ เนื้อหาเปี่ยมไปด้วยความบันเทิงและคติธรรม  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้