การประเมินตนเอง [ดร.สนอง วรอุไร]

การประเมินตนเอง [ดร.สนอง วรอุไร] Free!
Page 2 Page 3
 • 41 หน้า
 • 1.30 MB
 • 16 พ.ค. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       การประเมินตนเอง เป็นเรื่องของความศรัทธาที่เกิดจากแรงผลักของคุณธรรมอันปัจเจกบุคคลได้กระทำและสั่งสมมาแต่อดีต ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี หากประเมินแล้วเห็นควรปรับปรุงแก้ไขด้วยการประพฤติเหตุให้ถูกตรง โอกาสมีชีวิตที่สะดวกสบายและมีความสุขทั้งในชีวิตนี้และในชีวิตหน้า ย่อมเกิดขึ้น

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ  ของอาจารย์ ดร.สนอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Jinsugee
  30 May 14 21:38
  ขอบคุณค่ะ
1