อินทรีย์ ๕ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

อินทรีย์ ๕ [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 111 หน้า
 • 0.57 MB
 • 20 ก.พ. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 เนื้อหาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของอินทรีย์ 5 ประการ ได้แก่ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ซึ่งเป็นธรรมสำหรับวัดความพร้อมของจิต อันเป็นหนึ่งในหมวดโพธิปักขิยธรรม แสดงหมวดธรรมในการพิจารณาดูอินทรีย์แต่ละอย่าง และพระสูตรแปลเกี่ยวกับอินทรีย์ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 18:50
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
1