สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์]

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

...ในการที่เราจะมีสุขภาวะนั้น ภาวะที่เป็นสุขเป็นความสมบูรณ์อย่างหนึ่งที่มีองค์ประกอบ หรือด้านต่างๆ หลายด้านที่เราจะต้องมองต้องคำนึงถึง และด้านเหล่านั้นเราจะต้องใช้เป็นเครื่องตรวจสอบความสุขด้วย หมายความว่า ความสุขใดๆ ที่ใครก็ตามพูดขึ้นมานั้น เราตรวจสอบได้ว่าเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่มีภาวะที่ว่ามาเหล่านั้นแล้ว ก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ถ้าพูดว่าเป็นความสุข มันก็เป็นความสุขที่ชั่วคราว ไม่ยั่งยืน ยังขาด ยังพร่อง และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เป็นความสุขที่ยังมีปัญหา ซึ่งก็คือยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเอง...

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • warunluk Leangma
    22 Apr 20 16:29
    ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มีประโยชน์มากเลยค่ะ
  • ประเสริฐ ขุนวัง
    28 Mar 17 13:30
    เป็นหนังสืดีมากๆ
1