การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ Free!
Page 2 Page 3

ISBN:             978-616-91893-0-5

ชื่อเรื่อง           การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้

                    (AugmentedReality)

ผู้เขียน            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพ์ที่             เพชรบูรณ์
: จุลดิศการพิมพ์,2556

การนำเทคโนโลยี AugmentedReality มาจัดการเรียนรู้เป็นมิติใหม่ทางด้านสื่อการเพื่อการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น เรียนรู้สิ่งใหม่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้นสร้างผลิตผลที่มีความหมายกับตนเอง เกิดปฏิสัมพันธ์เชื(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • วรัญญา ลี้มิ่งสวัสดิ์
    19 Jun 14 19:20
    ขอบพระคุณสำหรับความรู้ดีๆนะคะ
1