คือตัวตนคนทำงาน ‘บุญยืน สุขใหม่’

คือตัวตนคนทำงาน ‘บุญยืน สุขใหม่’ Free!
Page 2 Page 3

คือตัวตนคนทำงาน ‘บุญยืน สุขใหม่’: ‘คนงาน-นักสหภาพ’ ผู้ทำงานด้านปกป้องสิทธิแรงงาน


หนังสือที่เปิดมุมมองของชีวิตคนงาน ไม่ใช่เอกสารทางวิชาการแต่มันเป็นการสะท้อนส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตของกรรมกรคนหนึ่ง ที่ได้รู้ได้เห็นและได้ทำเพื่อตัวเองและคนอื่น อาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่คิดเห็นแตกต่าง เพราะแต่ละสถานการณ์แรงงานนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ยากต่อการแก้ไข การแก้ไขปัญหาของกรรมกรไทยมีปัจจัยมากมายและซับซ้อน เช่น การเมือง นายจ้าง องค์กรลูกจ้าง เจ้าหน้าที่รัฐ หรือแม้แต่ตัวของลูกจ้างเอง แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะต้องยอมจำนนหรือหันหลังให้กับปัญหา 


ผู้เขียนหวังว่าจากประสบการณ์การทำงานด้านแรงงานที่ผ่านมาที่ได้ถ่ายทอดผ่านงานเขียนเหล่านี้ จะเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้นักสหภาพแรงงานรุ่นต่อไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมขึ้นไม่มากก็น้อย.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้