SciMag ฉบับพฤษภาคม 2557

SciMag ฉบับพฤษภาคม 2557
Page 2 Page 3
  • 42 หน้า
  • 6.58 MB
  • 2 พ.ค. 2557
  • ซายแมก
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿29.00

ปกติหัวใจของคนเราจะเต้นอยู่ประมาณ 60-80 ครั้ง/นาที ความดันจะเพิ่มขึ้นขณะที่หัวใจบีบตัวและลดลงขณะที่หัวใจคลายตัว คนปกติจะมีระดับความดันโลหิต 120/80-139/89 มิลลิเมตรปรอท องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่า หากใครมีความดันโลหิตสูง 140/90 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็น โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งพบได้บ่อยขึ้นในปัจจุบัน แต่คนกว่า 70% มักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้ ทำให้ไม่ได้รับการรักษาหรือการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่ใส่ใจรักษานำมาซึ่งโรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ โรคไตวาย เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง อัมพาต อัมพฤกษ์ เป็นต้น หรืออาจทำให้เสียชีวิตโดยเฉียบพลันได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้