โพธิธรรมคำสอน [ปรมาจารย์ตั๊กม้อ]

โพธิธรรมคำสอน [ปรมาจารย์ตั๊กม้อ] Free!
Page 2 Page 3

THE ZEN TEACHING OF BODHIDHARMA

Translated to English by RED PINE
เรียบเรียงโดย พุทธยานันทภิกขุ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำสอนของท่านโพธิธรรมที่โดดเด่นไว้หลายประการ ได้แก่
- หลักการปฏิบัติธรรม ว่าด้วยเรื่องของหลักปฏิบัติ ๔ ประการอันนำไปสู่การรู้แจ้ง
- โลหิตสูตร ว่าด้วยเรื่องการเข้าสู่พุทธภาวะโดยการดูจิตตัวเองตามสภาวะธรรมชาติ
- ภัทเทกรัตนสูตร ว่าด้วยเรื่องการปลดปล่อยตนเองจากอุปาทาน
- การบรรลุธรรม ว่าด้วยเรื่องของแก่นของทฤษฏีต่าง ๆ ในการแสวงหาการรู้แจ้ง....

การเห็นธรรมชาติของตัวท่านคือ เซน
ไม่คิดอะไรคือ เซน
ทุกสิ่งที่ท่านทำคือ เซน

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
http://www.watsomphanas.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Sakul
    1 Aug 14 11:57
    จิตสู่จิต
  • K
    4 May 14 11:11
    ขอบคุณ
1