BeLiEvE iN lOvE ขอเพียงใจเชื่อในรัก

BeLiEvE iN lOvE ขอเพียงใจเชื่อในรัก Free!
Page 2 Page 3
  • 143 หน้า
  • 1.02 MB
  • 26 เม.ย. 2557
  • ธีรณัต  กุดวงศ์แก้ว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คุณเคยมีความรู้สึกดีๆในวัยเด็กหรือไม่??? ถ้าหากว่า มี คุณจะรอต่อไปเพื่อให้รักครั้งนั้นกลับมาอยู่หรือเปล่า??? แต่ถ้าเป็น "หนาม" ตัวละครในเรื่องนี้ คุณคิดว่าเธอจะเลือกทางไหน ลองสัมผัสและเรียนรู้ความคิดของผู้หญิงคนหนึ่งได้กับนวนิยายเรื่องนี้ แล้วคุณจะพบ... หนึ่งทางเลือกที่อาจะเหมาะสำหรับคุณ ^^(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้