ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร Free!
  • 3 หน้า
  • 0.12 MB
  • 13 เม.ย. 2557
  • เอล-เอ-เอ็น อีบุ๊คส์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

พระสูตรว่าด้วยอายตนนิพพาน ใช้สำหรับสวดท่องและปฏิบัติตาม เพื่อการดำรงชีวิตด้วยจิตว่าง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้