TAT Tourism Journal 2/2014

TAT Tourism Journal 2/2014 Free!
Page 2 Page 3
  • 76 หน้า
  • 9.72 MB
  • 12 เม.ย. 2557
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Luxury Tourism Global Consumer Trends Survey The New Luxury ความโกลาหล ของทัวริสต์จีน บนความไร้ระเบียบของเชียงใหม่ “การได้รับประสบการณ์แบบหรูหรา คือ หัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวแบบหรูหราในอนาคต เพราะการ ท่องเที่ยวแบบหรูหราเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Emotion) แก่นักท่องเที่ยวเป็นหลัก อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบหรูหรายังตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เพื่อให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบหรูหรามากกว่าที่จะต้องการเป็นเจ้าของหรือครอบครองความหรูหราเหล่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวเหล่านี้มีความคิดว่า We want to ‘Live’ luxury instead of ‘Own’ Luxury. การท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Tourism) ข้อควรคิดจากงาน ILTM 2013 ณ เมืองกาน ประเทศฝรั่งเศส (ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล)” “ความหรูหราไม่ใช่เรื่องชนชั้น แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางท่องเที่ยว การช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม จากต่างประเทศ อัดแน่นไปด้วยความหมายของการได้ไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้น นอกจากสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ ยังรวมไปถึงของที่ใกล้ตัวและราคาถูกกว่านั้น อย่างโดนัท ข้าวโพดคั่ว ขนมอบ เบเกอรี่ และเมื่อสินค้าเหล่านี้มาเปิดช็อปสาขาในเมืองไทย ก็ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาเช่นกัน” From Souvenirs to Luxury Goods (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ) “ความหรูรวยในความหมายเชิงบวกนั้น แม้บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน แต่มันก็มักจะได้รับ การยกย่องนับถือและไม่ตะขิดตะขวงใจต่อบุคคลทั่วไป (ที่ไม่ได้มีชีวิตรวยหรู) ส่วนความหรูรวยในความหมายลบนั้น แม้ว่าจะดูมีต้นกำเนิดและพัฒนาต่อมาจากความหรูรวย ในแง่บวก อาจจะถูกเพ่งเล็งมากกว่าปกติ เพราะเอาเข้าจริงมันคือความหมายหรูรวยในแง่การรับรู้ ความรู้สึก และแบรนด์มากกว่าจะเป็นเรื่องของตัววัตถุจริงๆ มากกว่า และมันก็เป็นหนึ่งอาวุธสำคัญสำหรับสิ่งที่เรียกว่า การตลาด” รวยแล้วไปไหน ( นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์) “บางรีสอร์ตในไทยนั้น ถึงขั้นนำรายได้บางส่วนไปซื้อ คาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยให้กับการเดินทางของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถร่วมบริจาคได้ด้วย บางรีสอร์ตในหัวหิน ที่ผมเคยไปพัก พนักงานของรีสอร์ตรวมกลุ่มกันคิดทำ เรื่องที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้รีสอร์ต เช่น ออมเงินกันซื้อ เครื่องย่อยไม้เพื่อนำไม้ที่เหลือจากการตัดแ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้