จอมมารออนไลน์ เล่ม 4

จอมมารออนไลน์ เล่ม 4
Page 2 Page 3
  • 214 หน้า
  • 0.94 MB
  • 8 เม.ย. 2557
  • หมื่นลี้
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿145.00 ฿120.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿199.00

“ความแตกต่างนั้นไม่ใช่ความแตกแยก แต่ความมัวเมาในกิเลสตัณหา และความตกต่ำด้านปัญญาแห่งธรรมะของมนุษย์ต่างหากที่ทำให้เกิดความแตกแยก” ในเล่มนี้จะกล่าวถึงความร้าวฉานระหว่างเทพกับมาร และความแตกแยกในอาณาจักรมิซาร์ ซึ่งจะนำตะวันและอิงฟ้าเข้าสู่สงครามที่ทั้งสองไม่อยากเข้าร่วม แต่จำเป็นต้องเข้าร่วม หากปรารถนาที่จะสร้างโลกนี้ให้สงบสันติ และสิ่งที่จะเอาชนะความแตกต่างและความแตกแยก จนก่อให้เกิดสงครามนั้นไม่ใช่ความรุนแรง ไม่ใช่การเข่นฆ่าสังหารฝ่ายตรงกันข้าม แต่ต้องใช้สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือ.....ความรัก !!!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้