แด่ผู้มีทุกข์

แด่ผู้มีทุกข์ Free!
Page 2 Page 3

       อุเบกขาเวทนา คือ ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง 
ความรู้สึกอื่น คือ สุขเวทนา หรือ โสมนัสเวทนาเกิดต่อ แล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง
เวทนาอื่น คือ ทุกขเวทนา หรือ โทมนัสเวทนา  เกิดต่อแล้วก็ดับ ไปไม่เที่ยง
หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวัน ไม่จบสิ้น    ได้ซึ่งสุข ก็จะต้องสลับกับทุกข์ต่อไป
จนถึงขณะตาย   สิ้นสุดความเป็นบุคคลในชาติหนึ่งๆ   ซึ่งทุกชาติแม้ในชาติ
ก่อนๆ  และชาติหน้าต่อๆไปอีก   ก็ย่อมเป็นเช่นนี้แหละ    ตราบใดที่ยังไม่ได้
อบรมเจริญปัญญาจนถึงขั้นที่สามารถจะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท     กิเลสทั้ง
หลายที่เกิดแต่ละครั้งแต่ละขณะ  แม้ว่าจะดับไปแล้ว  ก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิต
ขณะต่อๆไป เป็นอนุสัยกิเลส คือ เป็นกิเลสที่ยังไม่ได้ดับ  จึงเป็นเชื้อปัจจัยที่
จะทำให้เกิดกิเลสประเภทนั้นๆอีก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Keerati Chotipaporn
    17 May 18 16:35
    ขออนุโมทนาให้กับทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ
  • บัญชา
    8 Mar 14 21:15
    ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆดวงปัญญาที่จะได้เกิขึ้นหลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนี้ สาธูครับผม สิ่งดีๆควรจะสนับสนุนกันนะครับ ^^
1