ก้าวลงสู่กระแสธรรม ๑

ก้าวลงสู่กระแสธรรม ๑ Free!
Page 2 Page 3

กรรมทำให้เกิด เกิดแล้วก็มีกรรม
กรรมที่ทำให้ไม่เกิด คือ การเกิดแล้วไม่มีกรรม
ไม่ติดดี ติดชั่ว ก็ไม่ติดโลก ติดสงสาร
ทุกข์สุขเป็นมายา โลกคือความว่าง ไม่ยึดติด
สรรพสัตว์ล้วนสร้างกรรม
จงอย่าสร้างกรรมชั่วเลย.

รวมธรรมบรรยายหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
- สังวรธรรม ๕
- ดูที่ใจ...จะพบธรรม
- ธรรมะ คือ ระบบกลไกของธรรมชาติ
- ใจอิสะ...สติที่สมบูรณ์
- ตัวลวงโลก(สัญญากับสังขาร)
- กัมมัฏฐานอ่านจิต

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นโดยหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร

อนุโมทนาธรรมทานโดย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    13 Oct 14 15:36
    สาธุ สาธุ สาธุ
1