ดูรู้...หนึ่งพรรษา

ดูรู้...หนึ่งพรรษา Free!
Page 2 Page 3

       บันทึกประสบการณ์การปฏิบัติของพระกรรมฐานระยะเวลา ๑ พรรษา ในการเฝ้าสังเกตจิต ถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อเดินตามเส้นทางแห่งปัญญา รอยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Jinsugee
    4 Mar 14 21:05
    ขอบคุณค่ะ
1