วิปัสสนาภาวนา เจริญลึกซึ้งถึงสภาพธรรม [พระมหาอุเทน]

วิปัสสนาภาวนา เจริญลึกซึ้งถึงสภาพธรรม [พระมหาอุเทน] Free!
Page 2 Page 3

       ชีวิตการเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำ ทุกคนรู้แต่มิได้กำหนดดูว่าเป็นอย่างไร จึงมองไม่เห็นสภาพความจริงของมัน ทั้งๆที่มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลา เราจะสัมผัสรู้ด้วยตนเองอย่างไร ด้วยวิธีใดซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของมัน มากำหนดดู จึงจะรู้และได้คำตอบอย่างแท้จริง
       วิปัสสนาคือการกำหนดดูอย่างพินิจพิจารณา จะนำไปสู่การรู้แจ้งสภาพความเป็นจริงของชีวิตอย่างเป็นระบบและละเอียดประณีต(ปรมัตถ์) 
       วิปัสสนาภาวนา เจริญลึกซึ้งถึงสภาพธรรมเล่มนี้ ได้นำเสนอวิธีกำหนดรูป-นาม ไว้หลายประการ โดยเดินตามหลักสติปัฏฐาน 4 อันจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติให้ได้สัมผัสถึงสภาพธรรมด้วยตนเอง ไม่ต้องจำคำพูดของใครมาตอบ มันแจ่มแจ้งอยู่ภายในตัวของมันเอง
 
อนุโมทนาธรรมทานจากพระมหาอุเทน ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พระ สุพจน์ อาภาธโร
    5 Apr 15 20:30
    ชัดเจนอ่านแล้วใช้เลยครับ สาธุ อนุโมทนาครับ
  • boon
    12 Mar 14 17:13
    thank you
1