คติธรรมพร้อมการ์ตูนน่ารักๆ

คติธรรมพร้อมการ์ตูนน่ารักๆ Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.71 MB
  • 2 มี.ค. 2557
  • นุกกินใบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เป็นงานที่ผลิตโดยนักศึกษากลุ่มโครงการต้นไม้พูดได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2556 วิชา สด205 วิเคราะห์ผู้รับสาร โดยเนื้อหาคติธรรมทางคณะผู้จัดทำได้จัดหามาจากเว็บไซต์หลายๆ เว็บไซต์ จึงไม่ได้ให้ที่มา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สวนการ์ตูนนั้นสมาชิกในกลุ่มผู้จัดทำเป็นผู้วาดเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้