เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร [พระพรหมคุณาภรณ์]

เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

...ที่พูดว่าดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น ที่จริงสาระของมันก็อยู่ที่งานนี่เอง ที่เป็นตัวพัฒนา งานนี้แหละเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาให้เรามีความสามารถ ทำให้เรามีความชี่ยวชาญ มีความเก่งกาจในทางใดทางหนึ่ง แม้ในด้านการฝึกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรม งานก็เป็นเครื่องมือฝึกฝนคน ทำให้เรามีความขยัน มีความอดทน ทำให้มีระเบียบวินัย มีใจเข้มแข็ง ทำให้รู้จักสัมพันธ์กับเพื่อนพ้อง ผู้ร่วมงานและคนทั่วไป สิ่งเหล่านี้ล้วนอาศัยงานเป็นเครื่องฝึก ถ้าคนรู้จักทำงาน คือทำงานเป็น จะสามารถใช้งานเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาตนเองได้มากมาย...  

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Jinsugee
    9 Mar 13 22:36
    ขอบคุณคะ!
  • โรจนา
    2 Nov 12 14:01
    จะต้องลองอ่านดูก่อนนะค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าดีอย่างไรบ้างนะค่ะ~~(>_<)~~
1