กระบี่เดียวดาย เล่ม 2

กระบี่เดียวดาย เล่ม 2
Page 2 Page 3
  • 167 หน้า
  • 0.79 MB
  • 30 ม.ค. 2557
  • หมื่นลี้
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿145.00 ฿120.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿159.00

กระบี่.....คือราชันแห่งศาสตรา

อี้จิง......คือวิถีแห่งฟ้าดิน

 

เมื่อหลอมรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็น.....กระบี่เดียวดาย

 

แม้กระบี่จะเดียวดาย....แต่คนกลับมีน้ำใจ

เมื่อคนมีน้ำใจ.....วิถีกระบี่จึงชอบธรรม

และเมื่อกระบี่ชอบธรรม....วิถีกระบี่จึงสอดคล้องกับวิถีแห่งฟ้าดิน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้