ความตายในร้านหมอฟัน

ความตายในร้านหมอฟัน
Page 2 Page 3

เรื่องย่อ : "ความตายในร้านหมอฟันรวมเรื่องสั้นแปดเรื่อง  ที่อาศัยฉาก  ตัวละคร  และเหตุการณ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับวงการทันตแพทย์  เป็นสัญลักษณ์ผ่องถ่าย-สะท้อน,ภาพใหญ่แห่งมายาคติของผู้คน  และสังคมมนุษย์  
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้