ธารณีธรรม

ธารณีธรรม Free!
Page 2 Page 3
  • 64 หน้า
  • 0.47 MB
  • 8 ก.พ. 2557
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ธรรมคาถาของเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลาย คือถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ ล้ำค่า ควรแก่การจารึกไว้ในจิตใจของคนทั้งหลาย เพื่อเป็นหลักธรรมคำสอน เป็นแนวทางแห่งชีวิต เป็นบทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์    
       ธารณีธรรม คัมภีร์มนต์อันศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ คือคัมภีร์ที่เผยแจ้งความเร้นลับที่ถูกปิดซ่อนไว้ ..ด้วยมายาแห่งโลก
       หวังว่าท่านทั้งหลายจะสามารถน้อมนำมนต์วิเศษนี้ เพื่อความปราศจากความยึดถือในตัวตน เพื่อความบริสุทธิ์แห่งดวงจิต เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง ..ได้พบกับความสุขที่แท้จริง อันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป   (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้