วงเวียนชีวิต [ดร. พระมหาจรรยา]

วงเวียนชีวิต [ดร. พระมหาจรรยา] Free!
Page 2 Page 3

สายรัดจะบีบน้อย หรือบีบมาก
สายรัดข้อมือก็ยังอยู่ ฉันใด 
จะทุกข์น้อย หรือทุกข์มาก
ความทุกข์ก็ยังอยู่ ฉันนั้น

       หนังสือวงเวียนชีวิต ได้อธิบายปฏิจจสมุปปบาท ทั้งในส่วนคำศัพท์ การให้ความหมายของศัพท์ กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ และไม่ทุกข์ ท่านที่สนใจแสวงหาธรรมะจากชีวิตลองอ่านแล้วกลับไปอ่านชีวิตตนเองดูเถิดว่า เคยประสบกับความวนเวียนเช่นนี้หรือไม่
       หากได้พบได้เห็น ประจักษ์ชัดแล้ว ขอเชิญมาร่วมเดินทางด้วยกันบนเส้นทางที่มีพระพุทธเจ้าถือคบเพลิง คือพระธรรม.. เดินนำหน้า มีพระอริยเจ้าผู้เดินออกจากวงเวียนไปแล้วคอยเป็นพี่เลี้ยง คอยบอกทางที่ถูกต้องปลอดภัย ไม่มีทุกข์ให้พวกเราเดินตามไป
       ขอเป็นกำลังใจแก่เพื่อนร่วมทางให้เดินออกไปจากทุกข์ พบความไม่ทุกข์เป็นนิรันดร์ ตามสมควรแก่สติกำลังแห่งความพากเพียรทุกประการเทอญ

ดร. พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ
เจ้าอาวาส และประธานคณะกรรมการอำนวยการ
วัดพุทธปัญญา
1157 Indian Hill Blvd., Pomona, CA 91767(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เณรอาร์ม
    18 Nov 15 09:57
    ดีมากๆๆๆๆ
1