รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือนตุลาคม 2556

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือนตุลาคม 2556 Free!
Page 2 Page 3

สวทช. ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประจำเดือนตุลาคม 2556" ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทั้งนี้เนื้อหาเด่นๆในฉบับเดือนตุลาคม 2556 ประกอบด้วย - การสร้างระบบการm^ตด้านวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) ของชาติ - Popular Science ปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นของผู้อ่านบนเว็บไซต์ - การพัฒนาแผ่นเข็ม ที่ติดกับผิวหนังปลูกถ่ายได้ - สาหร่าย (algae) แหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต - บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ กับงานวิจัยเพื่อผลิตพลังงานจากสาหร่าย แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาของวงการพลังงานของไทย - Government Shutdown กับผลกระทบที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐ ทั้งนี้หากท่านสนใจติดตามข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์: www.ostc.thaiembdc.org(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้