พรธรรมนำชีวิต

พรธรรมนำชีวิต Free!
Page 2 Page 3

       โลกนี้จะร่มเย็นดับเข็ญได้ก็ด้วยธรรมะและธรรมะจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคนนำมาปฏิบัติ ถ้าไม่มีการปฏิบัติแล้ว คำสอนของศาสดาก็หมดความหมาย

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้