คุณานุคุณไตรภาค

คุณานุคุณไตรภาค Free!
Page 2 Page 3

หนังสือ "คุณานุคุณไตรภาค" รวมบทสวดมนต์สรภัญญะและเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ถอดความออกมาเป็นความเรียงร้อยแก้ว 
ถอดความภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมอธิบายศัพท์    
-บทสวดพระพุทธคุณ
-บทสวดพระธรรมคุณ
-บทสวดพระสังฆคุณ
-บทสวดเคารพคุณมารดาบิดา
-บทสวดเคารพคุณครูอาจารย์
-บทสวดชยสิทธิคาถา (พาหุงฯ) 
-เพลงสรรเสริญพระบารมี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้