จิตใสใจสุข [พระไพศาล]

จิตใสใจสุข [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

       จิตที่ใส สะอาดแจ่มกระจ่างย่อมนำมาซึ่งความสุข เป็นสุขที่มิได้เกิดจากการเสพรับอารมณ์ต่าง ๆ ภายนอกที่พึงใจ แต่เกิดจากการทรงไว้ซึ่งความปกติหรือสงบนิ่ง ท่ามกลางความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ ของสิ่งรอบตัว เป็นความเย็นท่ามกลางความรุ่มร้อนเดือดดาล

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน

อนุโมทนาธรรมทานโดย เครือข่ายพุทธิกา สามารถร่วมจัดพิมพ์เป็นธรรมทานได้ที่นี่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • pimrat
  29 Jun 15 01:03
  ความคิดเห็นของคุณ
 • โชคนคร โคตรภูธน
  25 May 15 23:58
  จิตที่ใส สะอาดแจ่มกระจ่างย่อมนำมาซึ่งความสุข ใดๆในโลก ล้วนอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้แน่นอนหนอ
 • Kanyarat
  23 Sep 13 12:54
  Good
 • pb
  25 Aug 13 00:27
  ขอบคุณสำหรับหนังสือที่มีคุณค่าค่ะ ได้รับประโยชน์มากจากธรรมะ
 • punson55
  22 Aug 13 18:00
  ขอบคุณคะ หนังสือดีมากๆคะ
1 2