สารวิจัยและพัฒนา ฉบับปีที่ 8 ฉบับที่ 2

สารวิจัยและพัฒนา ฉบับปีที่ 8 ฉบับที่ 2 Free!
Page 2 Page 3
  • 18 หน้า
  • 6.24 MB
  • 29 ก.ค. 2556
  • สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สารวิจัยและพัฒนาราย 3 เดือน ฉบับปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 56 จับเข่าคุย "บุญมี สุระโคตร" เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2554 ผู้ก่อตั้ง "เกษตรทิพย์" ผลิตข้าวอินทรีย์แบรนด์ดังแห่งทุ่งกุลาร้องไห้ สืบสานผ่าน "ผญา" ส.ยานนท์ : หน้ากาก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้