ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร

ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร
Page 2 Page 3
  • 448 หน้า
  • 3.82 MB
  • 15 ก.ค. 2556
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿220.00 ฿219.00

แนะกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิค โดยอธิบายวิธีเดาความหมายศัพท์ วิธีใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ วิธีเลือกความหมายที่เหมาะสมกับข้อความที่อ่าน วิธีนำไวยากรณ์มาใช้ตีความในการอ่าน ตลอดจนการจดบันทึกย่อ หรือเขียนรายงานการปฏิบัติงาน โดยมีแบบทดสอบประกอบ เหมาะสำหรับครูอาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และผู้ต้องการศึกษาด้วยตนเองทุกระดับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้