วัสดุวิศวกรรม (ฉบับปรับปรุง)

วัสดุวิศวกรรม  (ฉบับปรับปรุง)
Page 2 Page 3
  • 391 หน้า
  • 19.74 MB
  • 15 ก.ค. 2556
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿200.00 ฿199.00

วัสดุวิศวกรรมเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ โลหะการ เพราะเป็นวิชาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การหาวัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เป็นพื้นฐานในการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม รวมทั้งการนำไปใช้งานในเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกล่าวถึง โครงสร้างวัสดุต่าง ๆ ส่วนผสมเหล็กคาร์บอน การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน พลาสติก วัสดุอนินทรีย์ วัสดุหล่อลื่นชนิดเหลวและแข็ง เป็นต้น เนื้อหาตรงตามสภาวิศวกรกำหนด จึงเหมาะกับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่จะนำไปประยุกต์ใช้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้