เทคโนโลยีงานสี

เทคโนโลยีงานสี
Page 2 Page 3
  • 238 หน้า
  • 6.35 MB
  • 15 ก.ค. 2556
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿220.00 ฿219.00

ในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีงานสี จำเป็นต้องรู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในงานสี การเตรียมเครื่องมือให้มีความพร้อมย่อมทำให้เกิดผลดีต่องานทาสี ซึ่งสีที่นำมาใช้ในแต่ละงานย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นผิวของวัสดุที่จะทา รวมไปถึงตัวทำละลายที่ต้องนำมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้การทาสีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้เกิดความสวยงามและปลอดภัย หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนภาคปฏิบัติของผู้เขียนมากว่า 10 ปี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมงานไม้ และเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้นำไปเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปฏิบัติ โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย การเตรียมเครื่องมือในการทาสี การผสมสี การเตรียมพื้นผิว วัสดุงานสี การทาเชลแล็ก แลกเกอร์ วานิช สีน้ำพลาสติก และสีน้ำมัน การทาสี และการพ่นสี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้