การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก

การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก
Page 2 Page 3
 • 287 หน้า
 • 3.18 MB
 • 15 ก.ค. 2556
 • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿230.00 ฿229.00

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานถึงการทดสอบสมบัติทางกลประเภทต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของพลาสติก ที่ต่างจากหนังสือทั่วไป โดยอธิบายทั้งในส่วนของทฤษฎีเบื้องต้นและหลักปฏิบัติของการทดสอบ ข้อจำกัดของการทดสอบ ตัวแปรที่กระทบถึงผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักการของการทดสอบและใช้งานได้จริง เพื่อที่จะให้ได้คุณภาพของผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการทดสอบดังต่อไปนี้ คือ การทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงดัด การทดสอบแรงอัด การทดสอบความแข็ง การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก การทดสอบการคืบตัว การทดสอบความล้า การเตรียมตัวอย่างและปรับสภาพ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ ในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีพลาสติก หรือ โพลิเมอร์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการผลิต ทดสอบ ออกแบบหรือใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการทดสอบสมบัติทางกลและการใช้งานของผลลัพธ์ที่ได้ ถึงแม้ผู้อ่านที่ไม่ได้ศึกษาทางพลาสติกโดยตรงก็ยังจะได้รับประโยชน์จากพื้นฐานเทคนิคการทดสอบต่าง ๆ ที่อธิบายไว้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Jtm
  10 Feb 14 18:05
  Good
1