รุ่งอรุณที่สุคะโต [พระไพศาล]

รุ่งอรุณที่สุคะโต [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

"รุ่งอรุณที่สุคะโต" รวบรวมคำบรรยยายธรรมเล่มแรกๆ
ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เล่มที่ถูกพิมพ์ซ้ำ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า
ชมรมกัลยาณธรรมได้ขออนุญาตนำมาพิมพ์ใหม่
ในโอกาส ๓๐ พรรษาของ พอจ. ไพศาล วิสาโล
ธรรมะที่เรียบง่าย สามารถหาได้จากธรรมชาติรอบตัวเรา

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้