สยบพายุ (ตัวอย่าง)

สยบพายุ (ตัวอย่าง) Free!

พระเยซูเป็นพระบุตรพระเจ้าและมีอำนาจควบคุมธรรมชาติ แม้แต่ลมและคลื่นก็ยังเชื่อฟังพระองค์! “อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั้น”
- มี 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
- เรียบเรียงเป็นภาษาง่ายๆ ให้เด็กๆ อ่านแล้วเข้าใจ  ประกอบภาพการ์ตูน สีสันสวยงาม พร้อมข้อคิดดีๆ ท้ายเล่ม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้