ชีวิตที่เป็นไท 2 (ตัวอย่าง)

ชีวิตที่เป็นไท 2 (ตัวอย่าง) Free!
  • 8 หน้า
  • 0.75 MB
  • 29 พ.ค. 2556
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ "ชีวิตที่เป็นไท2" นี้ ล้วนเป็นเรื่องจริงของหลากหลายชีวิต หลากหลายภาวะ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่อนุญาตให้นำเรื่องราวมาเรียบเรียงเพื่อหวังว่าประสบการณ์ในชีวิตของเขาจะให้ข้อคิดและเป็นกำลังใจแก่ผู้อื่นบ้าง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้