แนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการด้านโภชนาการในภาวะวิกฤต

แนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการด้านโภชนาการในภาวะวิกฤต Free!
Page 2 Page 3
 • 169 หน้า
 • 6.71 MB
 • 17 พ.ค. 2556
 • คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ แนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ในภาวะวิกฤต เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อม โยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นแนวทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ระดับ ครัวเรือนและผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่เพื่อการเตรียม พร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตด้านอาหารและโภชนาการ

เว็ปไซค์คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ : www.tnfc.in.th
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/Thaifoodcommittee
Twitter : https://twitter.com/tnfcsocial(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Sophyta
  18 May 13 10:08
  Thank you very much khah. It's awesome.
1