อนัตตาสุดยอด

อนัตตาสุดยอด Free!
Page 2 Page 3

ตนเองได้ตายเกิด ตายเกิดเสมอมาไม่รู้
และจะตายเกิด ตายเกิดต่อไปอีกไม่เห็น เรียกว่า "โง่"
ธรรมจริงไม่รู้ ธรรมมีไม่เห็น เรียกว่า "โง่"
สิ่งที่ผิดกระทำ สิ่งที่ถูกต้องละเลย เรียกว่า "โง่"
หากโง่อย่างนี้ ก็พ้นจากวัฏสงสารไม่ได้

จะทำอย่างไรให้ "หายโง่" อ่านได้จากหนังสือเล่มนี้ 

อนุโมทนาธรรมทานโดย สำนักวิปัสสนาภาวนาอนัตตารามถ้ำวัว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Suwan
    15 Jan 14 13:55
    สุดยอดจริงๆ
  • yut
    16 May 13 14:00
    thank you krub
1