รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พฤษภาคม 56

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พฤษภาคม 56 Free!
Page 2 Page 3

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556" ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ทั้งนี้เนื้อหาเด่นๆในฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อผลักดันการวิจัยและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปี 2014

- ระบบจอสัมผัสที่จดจำผู้ใช้

- แผนงานเพื่อพลังงานสะอาดและความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตของโอบามา

- Big Data ปัญหาใหญ่ของการวิจัยด้านชีวการแพทย์

- มุ่งสู่อิเล็กทรอนิกส์แบบยั่งยืน

- แผนงานระดับชาติล่าสุดของสหรัฐฯ : Brain Initiative

- การทำงานในหนึ่งวันของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

ทั้งนี้หากท่านสนใจติดตามข่าวและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์: www.ostc.thaiembdc.org(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้