อะไรนะ [ชยสาโร]

อะไรนะ [ชยสาโร] Free!
Page 2 Page 3
 • 68 หน้า
 • 2.59 MB
 • 10 พ.ค. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ท่านอาจารย์ชยสาโร ได้เมตตาอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ระลึกถึงความสำคัญของการสื่อสารทางวาจาอยู่เป็นนิจ เพราะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องกระทำกันอยู่ทุกวันและสามารถเผลอไผลได้ตลอดเวลา แม้แต่กับลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ท่านก็สอนให้ลงท้ายคำพูดด้วยคำว่า ครับหรือค่ะ เพราะคำสั้นๆ นี้ จะช่วยให้คำพูดไพเราะรื่นหูขึ้นมาก ท่านต้องการให้เรารู้เท่าทันเจตนาในการพูด และถือว่าการพูดเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการปฏิบัติของเรา
       คณะผู้จัดพิมพ์ได้กราบเรียนขออนุญาตท่านอาจารย์รวบรวมเนื้อหาการเทศน์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางวาจาสามเรื่องมาไว้ด้วยกัน คือ พูดจาชอบ หรือชอบพูดจา, ติดสัญญาณป้องกันโอษฐภัย และ งามวาจามาจากการปฏิบัติ ซึ่งท่านก็ได้เมตตาอนุญาต และตั้งชื่อหนังสือว่า “อะไรนะ ?”

อนุโมทนาธรรมทานโดย โรงเรียนทอสี
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Anuttara
  3 Jul 13 22:40
  อนุโมธนา ที่เผยแพร่ให้อ่านค่ะ
 • Jinsugee
  11 May 13 16:13
  ขอบคุณค่ะ!
1