80 คำกริยาวิเศษณ์ลงท้ายด้วย “ริ”

80 คำกริยาวิเศษณ์ลงท้ายด้วย “ริ”
Page 2 Page 3

“คำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น” ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของประโยค แต่คนญี่ปุ่นนิยมใช้ “สื่ออารมณ์ความรู้สึก ลักษณะท่าทาง ฯลฯ” ยังไงล่ะ มาเรียนรู้ แล้วจะรู้ว่า ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติ ไม่ยากอย่างที่คิด !!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้