กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน ๔

กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน ๔
Page 2 Page 3
  • 132 หน้า
  • 4.16 MB
  • 20 มี.ค. 2556
  • ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ชมรม ชชก.)
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿125.00 ฿112.00

หนังสือเล่มนี้ ให้ประโยชน์แก่คนไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้ชาวบ้านที่ด้อยโอกาสได้หูตาสว่างขึ้น จะได้ไม่ต้องขายนาขายไร่ หมดตัว สู้คดีด้วยตาอันมืดบอด หวังว่าเล่มนี้ จะเป็นเทียนเล่มเล็กๆ ให้แสงสว่าง แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ไม่มากก็น้อย "เป็นดวงจันทร์ไม่ได้ใช่่ใจน้อย ก็ขอเป็นหิ่งห้อยผู้ด้อยแสง กระพือปีกโบยบินไม่สิ้นแรง เพื่อให้แสงสว่างแก่ทางเดิน" ด้วยรักและผูกพัน บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้