3 ปี การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2และความดันโลหิตสูง จากตัวเลขในโรงพยาบาลสู่การช่วยชีวิตผู้ป่วย

3 ปี การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2และความดันโลหิตสูง จากตัวเลขในโรงพยาบาลสู่การช่วยชีวิตผู้ป่วย Free!
Page 2 Page 3
  • 20 หน้า
  • 9.79 MB
  • 15 มี.ค. 2556
  • เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

3 ปี การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2และความดันโลหิตสูง จากตัวเลขในโรงพยาบาลสู่การช่วยชีวิตผู้ป่วย 
        “เราให้ความสำคัญกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพราะเป็นโรคสำคัญ เหมือนกับเป็นพ่อและแม่ของโรคอื่นๆ หากเราคุม 2 โรคนี้ได้ เราก็จะคุมโรคอื่นๆ ที่อาจตามมา เช่น เส้นเลือดอุดตัน
ไตพิการ ได้ด้วย เรียกว่าเป็นการคุมที่ต้นน้ำ เพราะเบาหวานทำให้เส้นเลือดทั่วร่างกายเสีย ทั้งเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอยมันจึงทำให้ร่างกายมีปัญหาไปหมด” นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานคณะกรรมการพัฒนาและกำกับทิศทาง การควบคุมป้องกันและรักษาโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าว
    ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการ ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังทั้ง 2 โรคจากหน่วยบริการทั่วประเทศ  ถูกส่งเข้า
มายังหน่วยบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Unit) ของ MedResNet เพื่อแปลผลตัวแปรต่างๆ ที่ระบุในแบบสอบถาม ก่อนจะประมวลผล และจัดทำ
รายงานเสนอสู่ สปสช. เพื่อนำสู่การปรับระบบการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้